بیمه کارآفرین - نمایندگی فرحی شکوه 1126

بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان

جراحات بدني و صدمات ناشي از کار يا حين انجام وظيفه ،امري اجتناب ناپذير است و کارکنان هر سازماني با هر نوع فعاليت اقتصادي ، در معرض وقوع سوانحي از اين دست قرار دارند . قوانين کار و مجازات هاي اسلامي کشورمان مسئوليت هاي بالقوه سنگيني را به صورت تکليفي در زمينه جبران غرامت صدمات وارد به کارکنان متوجه کارفرمايان مي کند از سوي ديگر بيمه سازمان تامين اجتماعي مجموعه اي از پوشش هاي عمر و حادثه و درمان و بازنشستگي است که منافع آن منحصرا به کارکنان تعلق داشته و به هيچ وجه با هدف جبران غراماتي که مسئوليت آن بر عهده کارفرمايان قرارمي گيرد طراحي نشده است . 
جراحات بدني و صدمات ناشي از کار يا حين انجام وظيفه ،امري اجتناب ناپذير است و کارکنان هر سازماني با هر نوع فعاليت اقتصادي ، در معرض وقوع سوانحي از اين دست قرار دارند . قوانين کار و مجازات هاي اسلامي کشورمان مسئوليت هاي بالقوه سنگيني را به صورت تکليفي در زمينه جبران غرامت صدمات وارد به کارکنان متوجه کارفرمايان مي کند از سوي ديگر بيمه سازمان تامين اجتماعي مجموعه اي از پوشش هاي عمر و حادثه و درمان و بازنشستگي است که منافع آن منحصرا به کارکنان تعلق داشته و به هيچ وجه با هدف جبران غراماتي که مسئوليت آن بر عهده کارفرمايان قرارمي گيرد طراحي نشده است .

جراحات بدني و صدمات ناشي از کار يا حين انجام وظيفه ،امري اجتناب ناپذير است و کارکنان هر سازماني با هر نوع فعاليت اقتصادي ، در معرض وقوع سوانحي از اين دست قرار دارند . قوانين کار و مجازات هاي اسلامي کشورمان مسئوليت هاي بالقوه سنگيني را به صورت تکليفي در زمينه جبران غرامت صدمات وارد به کارکنان متوجه کارفرمايان مي کند از سوي ديگر بيمه سازمان تامين اجتماعي مجموعه اي از پوشش هاي عمر و حادثه و درمان و بازنشستگي است که منافع آن منحصرا به کارکنان تعلق داشته و به هيچ وجه با هدف جبران غراماتي که مسئوليت آن بر عهده کارفرمايان قرارمي گيرد طراحي نشده است .

 

نشانی:

رجایی شهر ، فلکه اول گوهردشت

جنب آزمایشگاه گوهردشت

ساختمان مهرگان ، طبقه 2، واحد 6

بیمه کارآفرین - نمایندگی فرحی شکوه

www.karafarin1126.com

اطلاعات تماس

تلفن :  4432568 - 0263

نمابر: 4409180 - 0263

همراه : 6491604 - 0912

پست الکترونیکی : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

واحد فروش: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 karafarin-logo

بیمه کارآفرین - فرحی شکوه

مشاوره و ارائه انواع خدمات بیمه ای:

  • عمر و سرمایه گذاری
  • بازنشستگی
  • بیمه درمان
  • مسئولیت
  • آتش سوزی
  • خانواده و...
You are here: صفحه اصلی بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان