بیمه کارآفرین - نمایندگی فرحی شکوه 1126

اصول اخلاق حرفه اي صنعت بيمه

اصول اخلاق حرفه اي صنعت بيمهicon
 
 
(مصوب شوراي عمومي سنديكاي بيمه گران ايران)
 
كليه فعالان صنعت بيمه به به اصول اخلاقي زير متعهد هستند:
 
icon پايبندي به مقررات و تعهدات
 
 - احترام و توصيه به رعايت قانون و مقررات و عدم تلاش براي بي اثر كردن آن ها.
 
- برخورد با همكاران و واسطه هايي كه از طريق غير اخلاقي از جمله پرداخت رشوه به بازاريابي مي پردازند.
 
- عدم چشم پوشي بسبت به تخلف ديگران و همكاري براي كاستن هر گونه فساد.
 
- پايبندي به قول و تعهد خود و وفاداري به عهد و توافقات و قراردادها چه قانون بر آن ناظر باشد چه نباشد چه آشكار باشد چه پنهان.
 
- پرداخت به موقع خسارت مطابق آنچه در قرارداد آمده است.
 
- رعايت و حمايت از رقابت آزادانه و عادلانه و پيروي از اصول بيمه گري به ويژه در تعيين نرخ و شرايط.
 
 
icon عدالت و انصاف
 
- تعيين دستمزد همكاران به صورت منصفانه و پرداخت كارمزد نمايندگان و كارگزاران طبق ضوابط.
 
- رفتار منصفانه با مشتريان و طرفهاي تجاري در همه جوانب.
 
- پرهيز از به چنگ آوردن اطلاعات تجاري با ابزار غير اخلاقي و غير صادقانه.
 
- تعيين نرخ حق بيمه بر پايه اصول فني معقول منصفانه و درخور شرايط بيمه بدون تاثير از رقبا.
 
 
icon شفافيت و صداقت
 
 -  صداقت و راستي  در مبادله اطلاعات و نيز خودداري از عرضه گزارشات فريب دهنده، پنهان كاري و حذف هدفمند برخي ار اطلاعات.
 
-  خودداري از ارائه ي اطلاعات نادرست در تبليغات و اطلاع رساني.
 
-  انتشار مستمر اطلاعات دقيق ماليو ويژگيهاي حرفه اي خود به صورت واقعي.
 
-  اطلاع رساني به موقع به بيمه گذاران نسبت به بروز هر گونه تغييرات موثر در اداي تعهدات.
 
-  توجيه كامل مشتريان نسبت به شرايط پوشش بيمه و محدوديتهاي دريافت خسارت.
 
- برقراري روابط شفاف با مشتري بگونه اي كه امكان هيچ گونه سوء استفاده نباشد.
 
 
icon حفظ كرامت انساني
 
- خودداري از تقديم و دريافت مسرفانه هديه و برگزاري بيش ازحد برنامه هاي سرگرمي و تفريحي براي طرفهاي تجاري.
 
-   انتخاب همكاراني كه به اصول اخلاق حرفه اي متهدند و از هر گونه آلودگي به ارتشاء و پرداختهاي غير موجه مبرا مي باشند. 
 
- محترم دانستن و حفظ حريم خصوصي مشتريان، همكاران و رقبا.
 
 
icon رعايت حقوق اجتماعي
 
- احترام به منزلت و حقوق انساني  و شهروندي افراد و پاسداري از آن.
 
- احترام به فرهنگ، ادب، رسوم و اعتقادات مشتريان. 
 
- سلوك و عدم كينه توزي با منتقداني كه سخن از نقض قانون و مقررات مي گويند و عملكرد ها را نقد مي كنند.
 
- مقابله با پولي شويي و هرگونه فعاليت ديگري كه پشتيبان بزه هاي سازمان يافته باشد.
 
- پاسداري از طبيعت، محيط زيست و توسعه پايدار.
 
- همكاري با سازمانهاي مردم نهاد و حمايت از آن دسته از تدابير عمومي كه سبب تقويت توسعه صنعت بيمه مي شود.
 
- پذيرش شكايت مشتريان و نظارت مقامات مجاز.
 
- احترام به حقوق مالكيت مادي و معنوي رقيبان. 
 

 

نشانی:

رجایی شهر ، فلکه اول گوهردشت

جنب آزمایشگاه گوهردشت

ساختمان مهرگان ، طبقه 2، واحد 6

بیمه کارآفرین - نمایندگی فرحی شکوه

www.karafarin1126.com

اطلاعات تماس

تلفن :  4432568 - 0263

نمابر: 4409180 - 0263

همراه : 6491604 - 0912

پست الکترونیکی : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

واحد فروش: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 karafarin-logo

بیمه کارآفرین - فرحی شکوه

مشاوره و ارائه انواع خدمات بیمه ای:

  • عمر و سرمایه گذاری
  • بازنشستگی
  • بیمه درمان
  • مسئولیت
  • آتش سوزی
  • خانواده و...
You are here: صفحه اصلی اطلاعات بیمه ای اصول اخلاق حرفه ای صنعت بیمه